Hizmetlerimiz » Simültane (Eşzamanlı) Tercüme


Simültane (Eş zamanlı) Tercüme Nedir?
Simültane Tercüme konuşmacının söylediklerinin anında karşı tarafa kulaklık kullanılarak tercüme edilmesidir. Simültane Tercümenin yapılabilmesi için Simültane sistem gereklidir. Tercüman; mikrofon, kulaklık ve gerekli diğer teknik donanımlarla birlikte, bulunduğu kabinde konuşmacının söylediklerini kulaklıkla duyup anında hedef dile çevirerek dinleyicilere ulaştırır.

ASYA Tercüme ve Konferans Hizmetleri olarak yıllara uzanan tecrübe ve deneyimimizle müşterilerimize Simültane tercüme ve Simültane sistem desteği sağlamaktayız. Simültane Tercüme hizmeti titizlik isteyen ve kendine özgü kelime ve terimlerin kullanıldığı bir alandır. Bunun bilincinde olarak ASYA Tercüme bünyesinde bulunan profesyonel Simültane tercümanlarla müşterilerine kaliteli çeviri hizmetleri ile çözüm sunmaktadır.

Simültane Tercüme hizmeti kapsamında aşağıdaki çözümleri sağlamaktayız.

• Açılış Toplantılarında Simültane Tercüme
• Bakanlıklarda Simültane Tercüme
• Basın Toplantılarında Simültane Tercüme
• Bayi Toplantılarında Simültane Tercüme
• Defilelerde Simültane Tercüme
• Eğitim toplantılarında Simültane Tercüme
• Focus Gruplar için Simültane Tercüme
• Kongre, Fuar ve Konferanslarda Simültane Tercüme
• Konsolosluklardaki toplantılarda Simültane Tercüme
• Lansman Toplantılarında Simültane Tercüme
• Seminerlerde Simültane Tercüme
• Simültane Tercüme gereken tüm alanlar
• Televizyon, radyo vb kuruluşlar için Simültane Tercüme
• Tıp Kongre ve Toplantıları için Simültane Tercüme
• Ulusal ve uluslar arası toplantılarda Simültane Tercüme
• Ürün tanıtım toplantıları için Simültane Tercüme

Simültane Tercüme Çalışma Süreci ve Detayları :
• Alanında deneyime sahip profesyonel tercümanlarla çalışılmaktadır. Tercümanlar gizlilik prensibine bağlı olup edindikleri bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmazlar.
• 1,5 saati aşan toplantılar için 2 Tercüman görevlendirilmektedir. Bir Simültane tercümanın günlük çalışma mesaisi toplamda 3 saattir. Günlük mesai saatler (08:30-18:00) içerisinde 2 Simültane tercüman görevlendirilir. Bu zaman dilimini aşan toplantılar için üçüncü bir tercüman gerekli olacaktır.
• Toplantılarda ses kaydı alınması durumunda telif hakkı gerekmektedir.
• Müşterilerden toplantı öncesinde toplantı ile alakalı sunum, katalog web site vb. bilgiler tercümanların gerekli hazırlığı tamamlayabilmeleri için talep edilir.

Simültane Çeviri Çalışma Koşulları

ASYA Tercüme Bürosu Simültane Çeviri Çalışma Koşulları

BİRLEŞİK KONFERANS TERCÜMANLARI DERNEĞİ
GENEL ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SORUMLULUKLARI

1.Konferans tercümanları ancak yeterli bilgi donanımına sahip oldukları konularda görev kabul ederler.

2.Konferans tercümanları mesleki gizlilik ilkesine tabidir, tercüman kimliği ile sahip oldukları bilgi, belge vb’yi işverenin rızası olmadan üçüncü şahıslara aktarmazlar. Meslek sırrı işverenle yapılan sözleşmenin süresiyle kısıtlı olmayıp sözleşmenin sona ermesi ve feshinden sonra da tercümanları bağlar.

3.BKTD üyeleri, BKTD/AIIC çalışma koşullarına uymayan ve mesleki referansı bulunmayan kişilerle birlikte çalışamaz.

4.Konferans tercümanları icra edecekleri tercüme görevine ilişkin olarak konferans sahibi veya aracı kuruluş ile ücretlerini ve BKTD’nin temel metinlerinde belirlenen çalışma koşullarını esas alan bir sözleşme akdederler.

5.Konferans tercümanları her şartta duyduklarını tercüme ederler. Kasıtlı olarak yanlı ya da eksik/fazla tercümeye zorlanmaları halinde, kendileri için hiçbir müeyyide doğurmaksızın, çalışmayı reddederler.

6.Konferans tercümanları çok istisnai durumlar dışında (örneğin kısa basın toplantıları) hiçbir şekilde tek başlarına çalışamaz ve çalışmaya zorlanamazlar (istisnai durumlarda da bu süre asla 1 saati geçemez). En az iki tercümandan oluşan tercüman ekiplerinin (fısıltı yöntemiyle yapılan çeviriler dâhil) günlük çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Tercümanların öğle yemeği arası en az bir saattir. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda ekipler üçüncü bir tercüman ya da ikinci bir tercüme ekibiyle takviye edilir. Türkçe dâhil her çeviri dili için ayrı kabin açılır.
Konferans tercümanlarının ardıl çeviride görev almaları halinde tek kişilik çalışma süresi kesintisiz 1 saati, toplamda ise günde 2 saati aşamaz; eşlik ve protokol görevleri bu kuralın dışındadır.

7.Konferans tercümanlarının görevi sözlü çeviri yapmaktır. Tercümanlar hiçbir şekilde, yazılı çeviri de dâhil olmak üzere, sözleşmede öngörülmeyen bir görevi üstlenmeye zorlanamazlar.

8.Aynı iş için aynı işveren tarafından istihdam edilen tercümanlar aynı ücreti alır.

9.Uluslararası sözleşmeler ve Telif Hakları Yasası gereği, toplantı sırasında yapılan tercümelerin her türlü ses ve/veya görüntü kayıtları, bu kayıtların radyo, televizyon ya da herhangi bir iletişim mecrası kullanılarak yayımlanması, tercümanların iznine ve ayrı bir telif ücretine tabidir. Bu kuralın istisnası, işverenin bir yayın kuruluşu olması ya da söz konusu toplantının doğrudan basını bilgilendirme amaçlı olmasıdır. Bu durumda dahi çeviri sırasında konferans tercümanlarının çalışma mekânı olan kabinlere kayıt amaçlı olarak girilmez ve/veya mikrofon, kayıt cihazı vb. konulmaz.

10.Konferans sahibi, tebliğ metinleri, program, vs. gibi her türlü belgeyi, konferans tercümanlarına, gerekli teknik ve terminolojik hazırlıklarını yapabilmelerine imkân verecek makul bir sürede iletir. Teknik ve siyasi yönden hassas konularda, tercümanlar veya konferans sahibi gerekli gördüğünde, tercümanlara önceden brifing verilmesi talebinde bulunulabilir.

11.Konferans tercümanları metni kendisine önceden verilmeyen veya seyrettirilmeyen ses ve görüntü kayıtlarını çevirmeye zorlanamaz. Her halükarda bu tür görsel malzemenin çevirisinin yapılabilmesi için konuşma sesinin kabine direkt olarak verilmesi gerekmektedir.

12.Simültane tercüme  esnasında kullanılacak kabin ve teknik donanım Türk ve ISO Standardı TS ISO 2603 ve 4043 (*) standartlarına uygun olmalı, her dil ayrı kanaldan çıkmalı; kabin, konuşmacının, kürsünün ve perdeye yansıtılan görsel malzemenin tercümanlar tarafından rahatlıkla görülebileceği uzaklıkta ve konumda kurulmalıdır. Tercümanlar kabinlerin ve donanımın konumu ya da koşullarının uygun olmadığı hallerde, gerekli teknik ve görüntüyü destekleyici düzenlemeler yapılmadığı takdirde çalışmaya zorlanamazlar.

13.Konferans tercümanlarının ikamet ettiği şehrin dışına ulaşımı (havalimanı transferleri dâhil), yemek ve konaklama giderleri işveren tarafından karşılanır, aksi takdirde işveren bu giderler için tercümanlara günlük harcırah öder. Ulaşım havayoluyla, bu mümkün olmadığında ise mevcut en direkt vasıtayla yapılır. Konaklama konferansın düzenlendiği otelde, konferansın otel dışı bir mekânda düzenlenmesi halinde ise, katılımcılarla aynı veya eşdeğer bir otelde, tek kişilik odada olmalıdır.

14.Konferans tercümanlarının ikamet ettiği şehrin dışında yapılan toplantılarda, ulaşımın toplantının başladığı günden bir gün önce mesai saatleri (09:00-18:00) içinde yapılmasının gerektiği hallerde, dönüşte ise tercümanların toplantının son günü saat 24:00′ten sonra ikamet ettiği şehre varmaları halinde yol günü tazminatı tahakkuk ettirilir. Konferans tercümanları kıtalar arası yolculuklarda, özellikle fiziksel ve zihinsel yetenekleri üzerinde olumsuz etki yapabilecek büyük saat farkının bulunduğu durumlarda, yol günleri dışında ayrıca ücretli dinlenme günü talebinde de bulunabilir. İkamet edilen şehrin dışındaki işlerde de tercümanların, çalışma günleri arasında çalışılmayan beher gün için gün kaybı tazminatı ve günlük harcırah talep etme hakları vardır.

15.Konferans tercümanlarıyla sözleşme yapan tüm aracı kuruluşlar, tercüme hizmetinin daha nitelikli düzeyde sağlanabilmesi için tercümanları toplantıyı düzenleyen kişi veya kuruluşlarla doğrudan temasa geçirmekle yükümlüdür.

16.Mücbir sebepler dışında, toplantı sahibinin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde tercümanlar tazminat talep etme hakkına sahiptir. Tercümanın mücbir sebeplerden toplantıya katılamaması halinde ise durum toplantı sahibini zor durumda bırakmayacak makul bir süre içinde bildirilmeli ve kendisiyle aynı koşullarda çalışacak, aynı niteliklere sahip diğer bir konferans tercümanı önerilmelidir.

(*)TS EN ISO 140-4: 2006, Akustik – Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının ölçülmesi – Bölüm 4: Odalar arasında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait alan ölçmeleri.

TS EN ISO 3382: 2004, Akustik – Odaların çınlama sürelerinin diğer akustik parametrelerle ilgili olarak ölçülmesi.

CEI 60914: 1998, Konferans altyapısı – Elektro akustik şartlar

TS EN ISO 717-1: 2006, Akustik – Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının değerlendirilmesi – Bölüm 1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı.

TS ISO 4043: 2007, Eşzamanlı (simültane) tercüme için taşınabilir kabinler – Genel Özellikler ve Donanım.

TS EN ISO 11654: 2002, Akustik- Binalarda Kullanılan Ses Absorplayıcıları – Ses Absorpsiyonunun Derecelendirilmesi.

Kaynak: http://www.bktd.org

Simültane TERCÜME YAPILAN BAŞLICA DİL ÇİFTLERİ
Afganca Türkçe Simültane Tercüme
Almanca İngilizce Simültane Tercüme
Almanca Türkçe Simültane Tercüme
Arapça İngilizce Simültane Tercüme
Arapça Türkçe Simültane Tercüme
Arnavutça Türkçe Simültane Tercüme
Azerice Türkçe Simültane Tercüme
Boşnakça Türkçe Simültane Tercüme
Bulgarca Türkçe Simültane Tercüme
Çince Türkçe Simültane Tercüme
Danca Türkçe Simültane Tercüme
Ermenice Türkçe Simültane Tercüme
Farsça İngilizce Simültane Tercüme
Farsça Türkçe Simültane Tercüme
Fransızca İngilizce Simültane Tercüme
Fransızca Türkçe Simültane Tercüme
Gürcüce Türkçe Simültane Tercüme
Hollandaca Türkçe Simültane Tercüme
İbranice Türkçe Simültane Tercüme
İngilizce Türkçe Simültane Tercüme
İspanyolca İngilizce Simültane Tercüme
İspanyolca Türkçe Simültane Tercüme
İtalyanca Türkçe Simültane Tercüme
Japonca Türkçe Simültane Tercüme
Kazakça Türkçe Simültane Tercüme
Kırgızca Türkçe Simültane Tercüme
Korece Türkçe Simültane Tercüme
Kürtçe Türkçe Simültane Tercüme
Makedonca Türkçe Simültane Tercüme
Norveççe Türkçe Simültane Tercüme
Osmanlıca Türkçe Simültane Tercüme
Portekizce Türkçe Simültane Tercüme
Romence Türkçe Simültane Tercüme
Rusça İngilizce Simültane Tercüme
Sırpça Türkçe Simültane Tercüme
Taylandca Türkçe Simültane Tercüme
Türkmence Türkçe Simültane Tercüme
Ukraynaca Türkçe Simültane Tercüme
Urduca Türkçe Simültane Tercüme
Yunanca Türkçe Simültane Tercüme